garantia produselor - eugen service computer

EUGEN SERVICE COMPUTER, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 2, VIZAVI DE SCOALA NR. 1 SAU LICEUL GERMAN, TEL: 0769688297 , E-MAIL: eugen.service.computer@gmail.com
0769688297
cos
cart
cos
EUGEN SERVICE COMPUTER
Du-te la conținut
        CERTIFICAT DE GARANTIE SI DECLARATIE DE CONFORMITATE

1.        Prezenta garanţie cuprinde menţiuni cu privire la drepturile conferite de lege consumatorului, se acordă în conformitate cu prevederile O.G. nr.21/1992, Legii nr.449/2003 şi Legii nr.296/2004 şi nu afectează în nici un mod drepturile consumatorului.
Adresa vânzătorului – SC EUGEN SERVICE COMPUTER SRL, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 2, TEL: 0769688297 unde consumatorul se va prezenta în vederea asigurării garanţiei. În cazul special în care există o înţelegere scrisă între părţi, garanţia se va asigura la sediul clientului în condiţiile descrise în respectiva înţelegere. Garanţia produselor care sunt însoţite de certificat de garanţie separat se asigură în condiţiile şi la locaţiile prevăzute în respectivele Certificate de garanţie.
2.        Elementele de identificare ale produsului si termenul de garanţie comerciala sunt specificate, in mod obligatoriu, în factura fiscală.
Garanţia comercială pentru acumulatorii de laptop, palmtop, mp3 player etc. este de 6 luni calendaristice aceste produse incadrandu-se la categoria consumabile. Garanţia se acorda obligatoriu, iar termenul de garantie curge de la data dobandirii produsului si semnarii prezentului certificat de catre client, indiferent de ora la care s-a făcut achiziţia.
3.        Pe perioada termenului de garanţie comercială, se asigură remedierea sau înlocuirea produsului, conform legii. Pentru păstrarea garanţiei consumatorul este rugat să respecte următoarele instrucţiuni: sa urmăreasca cu stricteţe modul de utilizare a produsului înscris în manualul de utilizare ataşat; să nu îndepărteze şi/sau să nu deterioreze etichetele cu numerele de serie şi/sau sigiliile produselor; sa nu efectueze modificări asupra produsului; să nu se forţeze depăşirea parametrilor produselor în scopul depăşirii performanţelor; să nu se facă modificări hardware sau de altă natură asupra echipamentelor etc.
Produsul livrat are în componenţă subansamble electronice şi/sau mecanice care necesită respectarea cu stricteţe a condiţiilor de manipulare, transport, depozitare, punere în funcţiune, exploatare şi întreţinere prevăzute în documentaţia tehnică sau în manualul de utilizare, precum şi a următoarelor condiţii tehnice generale de instalare şi utilizare: tensiunea de alimentare: 220V±10%, obligatoriu prize cu împământare; frecvenţa reţelei: 50Hz±2%; temperatura: 10-35°C; umiditate: 65% fără condensare; mediu lipsit de praf, agenţi corozivi şi/sau vibraţii; conectarea între ele a echipamentelor este permisă doar cu acestea deconectate de la reţeaua de alimentare. Se interzice fumatul, consumul de alimente şi băuturi de orice fel în imediata vecinătate a echipamentelor susceptibile de a fi afectate de astfel de activităţi (imprimante, tastaturi, unităţi optice, surse de alimentare etc).
4.        La solicitarea acordării garanţiei pentru un produs comercializat de noi, ne rezervăm dreptul de a solicita ca acesta să fie prezentat în ambalajul original şi cu documentaţia tehnică ce a fost livrată, precum şi cu toate eventualele accesorii. Obligatoriu produsul trebuie să fie însoţit şi de certificatul de garanţie în original, precum si de documentul de achizitie (factura fiscală în original sau copie, bon fiscal, etc.).  Nerespectarea totală sau parţială a cerinţelor anterior indicate atrage imposibilitatea asigurării garanţiei.
De asemenea, se va refuza recepţia în vederea asigurării garanţiei pentru acele produse care nu vor avea toate etichetele de identificare (serii) şi sigiliile de garanţie intacte, atât ale producătorului cât şi ale distribuitorului.
Garanţia comercială se asigură pentru toate produsele comercializate de firma noastră, cu excepţia consumabilelor: riboane, capete matriciale, capete imprimante cu jet, tonere, cilindru, baterii, cabluri, elemente de conectică etc. Nu se acordă garanţie pentru defecţiunile apărute ca urmare a utilizării de cartuşe reumplute, pentru unităţile optice care prezintă în interior urme de discuri optice sparte sau corp strain, pentru componentele electronice care prezintă chip-uri arse şi urme vizibile de şocuri electrice, pentru procesoare cu urme vizibile de ardere sau pastila ciobită precum si pini indoiti. De asemenea, garanţia nu se acordă produselor care, în opinia specialiştilor noştri motivată în scris, prezintă defecţiuni datorate manipulării sau exploatării neglijente (şocuri mecanice, electrice, termice, grad ridicat de impurităţi, condiţii de umiditate crescută, obiecte straine sau lichide în interiorul echipamentelor, aşezarea în poziţii altele decât cele descrise în manualul de utilizare etc), intervenţiilor neautorizate asupra echipamentelor, instalării improprii, accidentelor de orice fel, folosirii în condiţii neconforme cu instrucţiunile de utilizare, exploatarii peste limita de încărcare prevăzută de producător. Uzura mecanică normală nu face obiectul garanţiei. Nu se consideră defecte reclamaţiile referitoare la monitoarele LCD, ale căror deficienţe reclamate se încadrează în specificaţiile şi toleranţele admise conform ISO 13406-2 clasa II, respectiv: la diagonalele de 17” şi 19” se acceptă 3 pixeli defecţi, la diagonale de peste 19” se acceptă 5 pixeli defecţi.
5.        Garanţia se acordă numai clienţilor noştri, noi nefiind în nici un fel răspunzători în faţa clienţilor care vor fi achiziţionat produsele comercializate de noi prin intermediul terţilor, excepţie făcând cazurile în care este specificat contrariul într-un act adiţional ce prezintă ştampila noastră în original.
6.        Nu răspundem de eventualele incompatibilităţi între sistemele şi/sau subansamblele omercializate de noi şi produsele altor firme. Modificările de configuraţie aduse echipamentelor comercializate de noi de către alte firme sau persoane neautorizate ne exonerează totalmente de orice răspundere.
7.        Firma noastră nu-şi asumă nici o răspundere privind pierderile colaterale ce ar putea surveni în urma unor defecţiuni ale echipamentelor comercializate, indiferent că sunt sau nu în perioada de garanţie, ci doar obligaţia de a remedia aceste defecţiuni în condiţiile prevăzute în paragrafele anterioare. Firma noastră nu garantează securitatea datelor pe nici un mediu de stocare prezent sau viitor, de orice natură ar fi acesta (magnetic, optic etc). Obligaţiile firmei noastre se limitează la repararea sau înlocuirea produsului defectat, daca deficientele nu sunt imputabile consumatorului, răspunderea limitându-se la o valoare egală cu cea a preţului de vânzare a respectivului produs, orice altfel de pierderi suferite în urma defectării unui produs neputând să ne fie imputate. Insistăm asupra necesităţii de a se face cât mai des salvări de siguranţă pentru orice programe sau date importante, tocmai pentru a se evita pierderea informaţiilor.
8.        Garanţia comercială pe care o acordăm pachetelor software se referă exclusiv la integritatea programelor pe mediul de stocare. Perioada de garanţie pentru astfel de produse este de 1 lună calendaristică de la data achiziţionării. Modificările şi/sau utilizarea incorectă a produselor software nu sunt acoperite de garanţie. Nu se consideră a face obiectul garanţiei driverele, programele adiţionale care pot însoţi diverse produse, setările şi configurările din punct de vedere software ale sistemelor de calcul sau ale altor echipamente.
9.        Departamentul tehnic va diagnostica orice problemă de service în garanţie în termen de minim 2 zile lucrătoare legale de la recepţia echipamentelor. Rezolvarea finală a problemelor reclamate se va face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul receptiei produsului defect. Dacă după trecerea unei perioade de 15 zile calendaristice de la predarea produselor în service, acestea nu pot fi reparate, atunci clientul poate solicita înlocuirea cu alte produse similare, iar daca nici acest lucru nu este posibil, se poate solicita contravaloarea acestor produse. Garanţia se va prelungi cu numărul de zile scurs de la data predării produsului în service până la data ridicării acestuia din service.
10.     Garanţia comercială se asigură prin repararea sau înlocuirea produsului defect, indiferent de natura acestuia. În perioada de garanţie inlocuirea unui produs defect ce nu se poate repara se face gratuit cu un produs identic funcţional, excepţie făcând situaţiile în care respectivul produs nu se mai găseşte pe piaţă. În acest caz ne rezervăm dreptul de a înlocui acel produs cu un alt produs ce prezintă proprietăţi, caracterisitici şi performanţe cel puţin egale sau superioare cu produsul aflat în imposibilitate de înlocuire cu unul identic.
11.     Pe perioada duratei medii de utilizare de 3 ani a produselor, firma noastră asigură contracost piese de schimb şi service post-garanţie.
12.     Orice neconcordanţă sau omisiune sesizată de către beneficiar în privinţa actelor întocmite de către departamentul nostru de vânzări, faţă de condiţiile anterior discutate cu reprezentanţii firmei noastre şi/sau faţă de produsele recepţionate, va trebui comunicata pe orice cale în maxim 2 zile lucrătoare legale de la data primirii acestora, orice sesizare ulterioară fiind nulă de drept.
                       CONFORMITATEA PRODUSELOR
1.        Societatea noastră comercializează produse care respectă conformitatea tuturor condiţiilor comerciale, prezentând parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi caracteristicile acestuia.
2.        Vânzatorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii stabilită conform legii, existentă la momentul când au fost livrate produsele. În acest sens consumatorul are dreptul să i se aducă produsele la conformitate, fără plată, prin reparare, înlocuire sau reducerea corespunzătoare a preţului, cu excepţia situaţiei în care această solicitare este imposibilă sau disproporţionată in accepţiunea legii.
3.        Pentru lipsa de conformitate a produselor, răspunderea vânzătorului este angajată pe o perioadă de 2 ani de la livrarea produsului, consumatorul fiind obligat să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de 2 luni de la data la care a constatat-o.
Stabilirea neconformităţii se face conform prevederilor legale, cu excepţia neconformităţii apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului, care până la proba contrară se prezumă că a existat la momentul livrării.

SC EUGEN SERVICE COMPUTER SRL RO 27517026   J01/579/2010  ADRESA : SEDIU- CART. ALEEA PARC, BL. 27, AP. 3, SEBES, 515800 , JUD. ALBA  , PUNCTU DE LUCRU- STR. STEFAN CEL MARE, NR. 2, SEBES, 515800, JUD ALBA cont :RO60BTRL00101202S92281XX BANCA TRANSILVANIA SUC. SEBES    Mail : eugen.service.computer@gmail.com  Tel: 0040769688297Web : www.eugenservicecomputer.ro DOBRESCU EUGEN - Administrator
dell partener eugen service computer
tenda distribuitor eugen service computer
distribuitor brother prin eugen service computer
Abonează-te si conecteaza-te instant la reduceri cu timp limitat. Doar cu newsletter EUGEN SERVICE COMPUTER
Înapoi la cuprins